Позивају родитеље да се јаве школама ради уписа првачића

Министарство просвјете и културе Републике Српске позвало је родитеље/старатеље да се у другој половини марта и почетком априла јаве основним школама којима припадају ради процедуре уписа дјеце у први разред основне школе.

Из Министарства подсјећају да се, према Закону о основном васпитању и образовању, дјеца у први разред уписују у априлу и мају, те да су родитељи дужни да то учине у прописаном року.

“У први разред основне школе уписују се дјеца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година”, саопштено је из Министарства просвјете и културе.

На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

“У изузетним случајевима у први разред се могу уписати млађи од шест година или упис може бити одгођен за једну школску годину уколико комисија процијени да је то у најбољем интересу дјетета”, наводи се у саопштењу.

У први разред биће уписана и дјеца старија од шест година која нису уписана на вријеме због болести или других разлога.

Из Министарства напомињу да се при упису дјеце у први разред прилаже извод из матичне књиге рођених, потврда о пребивалишту и љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу.

“Уколико је дијете похађало предшколску установу, родитељ приликом уписа даје на увид књигу за праћење развоја и учења дјетета”, додаје се у саопштењу.

Комисију за упис дјеце у први разред именује директор школе, а чине је стручни сарадници школе и наставник разредне наставе.

У Министарству просвјете објашњавају да се прво евидентирају дјеца дорасла за упис у први разред, која потом иду на љекарски преглед, а након тога се врши њихово тестирање за упис.

“Све школе дужне су да поштују уписна подручја која, на приједлог јединице локалне самоуправе, утврђује министар. Уписно подручје основне школе за дјецу са сметњама у развоју је подручје Републике Српске”, наведено је у саопштењу.

У Министарству истичу да, уколико родитељи/старатељи имају потребу да дијете упишу у школу чијем уписном подручју не припада, потребно је да затраже сагласност надлежне службе јединице локалне самоуправе.

(Срна)