Представници КП „Бобас“ Котор Варош на радионици у Мраковици

Завршена је радионица имплементације бенчмаркинга помоћу DCM платформе-Мраковица 2019. год.

Удружење “Водоводи Републике Српске” организвало је завршну радионицу имплементације бенчмаркинга помоћу ДЦМ платформе уз помоћ Свјетске банке – WB и Међународног удружења водоводних предузећа у сливу Дунава – IAWD, у периоду 29 – 30. новембра 2019. године на Мраковици.

Ова радионица окупила је водоводна предузећа из Републике Српске која су се пријавила за учешће у пројекту “Имплеметација бенчмаркинга помоћу DCM платформе 2018 – 2019” чија вриједност износи 33.136,85 KМ. Основни циљ пројекта је прикупљање података и трансфер знања, тј. унапређење учинка сектора вода и размјена пракси и искустава у предузећима, а све кроз програм јачања удружења “Водоводи Републике Српске”. Методологија кориштена током пројекта на регионалном нивоу је EBC – платформа за бенчмаркинг, док је на државном нивоу кориштена IBNET – DCМ платформа. Носилац активности едукације је “Водовод” а.д. Бања Лука, а менаџери пројекта испред прeдузећа KП“Бобас“а.д.-Kотор Варош били су Борислав Смиљић и Тихомир Бунић.