Расписан конкурс за упис студената на Универзитет у Бањалуци

Расписан је конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/21. години на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Универзитет у Бањалуци на први циклус планира да упише 2.490 студента. Од наведеног броја, на буџет се може уписати 961 студената, док се на суфинансирање уписује 1.236 студената. Планирано је да се упише 91 студенат на самофинансирање, 114 страних студената, као и 88 ванредних.

На другом циклусу, планира се упис 935 студената. На буџету има мјеста за 237, у категорији суфинансирање 451, док 28 студената треба да самофинансира своју школарину на другом циклусу студија. Планирано је да се 127 студент упише као ванредни студент, а има мјеста и за 92 страна студента.

Kада је ријеч о трећем циклусу, планирано је да се упише 151 кандидат. Њих 136 ће самофинансирати своје студије, док 15 кандидата може бити уписано као страни студенти.

Број слободних мјеста по циклусима студија

Први циклус студија

Академија умјетности (110)

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет (146)

Економски факултет (164)

Електротехнички факултет (196)

Машински факултет (140)

Медицински факултет (375)

Пољопривредни факултет (100)

Правни факултет (160)

Природно-математички факултет (230)

Рударски факултет (30)

Технолошки факултет (120)

Факултет безбједносних наука (100)

Факултет политичких наука (140)

Факултет физичког васпитања и спорта (64)

Филозофски факултет (195)

Филолошки факултет (167)

Шумарски факултет (53)

Други циклус студија

Академија умјетности (57)

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет (51)

Архитетконско-грађевинско-геодетски факултет и Машински факултет – комбиновани студијиски програм Енергетска ефикасност у зградарству (17)

Економски факултет (66)

Електротехнички факултет (75)

Машински факултет (34)

Медицински факултет (20)

Пољопривредни факултет (72)

Правни факултет (45)

Природно-математички факултет (60)

Рударски факултет (10)

Технолошки факултет (20)

Факултет безбједносних наука (25)

Факултет политичких наука (80)

Факултет физичког васпитања и спорта (24)

Филозофски факултет (115)

Филолошки факултет (105)

Шумарски факултет (39)

Пољопривредни факултет и Природно-математички факултет – комбиновани студијски програм Очување и употреба генетичких ресурса (20)

Трећи циклус студија

Економски факултет (15)

Електротехнички факултет (10)

Медицински факултет (35)

Пољопривредни факултет (10)

Правни факултет (10)

Природно-математички факултет (5)

Факултет политичких наука (20)

Филозофски факултет (10)

Филолошки факултет (15)

Машински факултет, Електротехнички факултет,Технолошки факултет и АГГФ – студијски програм Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство (15)

Шумарски факултет (6)

Пријављивање кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија на свим организационим јединицима Универзитета у Бањалуци почиње 22. јуна 2020, а завршава се 26. јуна 2020. (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита обавиће се 01. јула и 02. јула, с почетком у 9 часова. Пријемни испит на Медицинском факултету почиње у 14 часова.

Објављивање резултата конкурса је 06. јула до 14 часова. Упис примљених кандидата почиње 08. јула, а завршава се 17. јула.

На Академији умјетности Универзитета у Бањалуци полагање пријемног испита траје од 01. до 06. јула од 9 часова. Објављивање резултата конкурса је 06. јула до 16 часова, а коначне ранг-листе до 8. јула. Упис примљених кандидата почиње 09. јула, а завршава се 17. јула.

Конкурс можете погледати овдје .