Рок важења потврда о несметаном кретању до 30. марта

Министарство унутрашњих послова Републике Српске подсјећа да је снази Закључак Републичког штаба за ванредне ситуације о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске којом је забрањено кретање лица са навршених 65 година живота и више, као и забрањено кретање свим лицима на јавним површинама у времену од 20:00 до 05:00 часова. 

Забрана кретања не односи се на здравствене раднике који су на задатку, лица којима је неодложно  потребна здравствена помоћ, припаднике МУП-а Републике Српске који су на задатку, друге припаднике агенција за провођење закона и организација која врше јавна овлашћења, који су на задатку.

Такође, од ове забране су изузета лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада и лица којима МУП РС изда дозволу за кретање.

Лица којима послодавац издаје потврду дефинисана су тачком 5. Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске.

  У потврди послодавца морају бити наведени лични подаци радника (име и презиме, ЈМБ, број) за којег послодавац каже да му је неопходно његово кретање због несметаног обављања процеса рада и она мора бити са роком важења до 30.03.2020. године. Такође, потврда мора бити потписана и овјерена од стране послодавца. Уз потврду, лице је дужно да има важећи идентификациони документ.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске издаје потврду о потреби кретања лицима који немају послодавца, а која се обрате надлежној полицијској станици изказајући потребу за несметаним кретањем (нпр. лица старија од 65 година која се брину о старим лицима, лицима са посебним потребама и сл.).

Свака злоупотреба наведених потврда, биће најстроже санкционисана.