Састанак Развојног тима за израду Стратегије развоја општине

У складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској и релевантним подзаконским актима, начелник Општине је донио Одлуку о изради Стратегије развоја Општине Котор Варош за период 2022-2028. године, као први корак у иницирању процеса планирања локалног развоја који ће бити заснован на принципима одрживог развоја и социјалне укључености.

Именован је Развојни тим као оперативно, извршно и координационо тијело, које је задужено за вођење процеса планирања на нивоу општине и представља комуникацијску везу са другим тијелима и актерима на нивоу локалне заједнице.

Данас је одржан уводни састанак Развојног тима уз консултантску подршку ИЛДП пројекта, заједничког пројекта Владе Швицарске и УНДП-а у БиХ, на коме су представљена структура и кораци у процесу израде стратешког документа.