Сјећање на омладинске листове „Зору“ и „Информатор“…

Савез омладине општине Котор Варош је 70-их издавао лист „Зора“. Након оснивања Завичајног клуба студената и средњошколаца почео је да излази лист „Информатор“. Осим прилога о активностима младих у листовима су објављиване и актуелности из радних колектива, прошлости которварошког
краја, културе, спорта и осталих области. Тако су у јунском броју “Зоре“1971. године објављени први резултати пописа према којима је на подручју општине било укупно 2.740 становника, пописано је 5.694 домаћинставаи 5.570 стамбених објеката.
У наведеном броју је такође објављено да се успјешно одвија годишњи програм електрификације. У селима: Хрваћани, Ободник, Грабовица и Равне су изграђени далековод и трафо-станице.
У овим селима је у току активносг на прикупљању средстава за нисконапонску мрежу – пише „Информатор“.
У јануарском броју 1975. године објављен је прилог из „Гласника земаљског музеја БиХ“ о остацима римских насеобина и стећцима у Шипрагама. У прилогу се наводи, да је у мјесту Шипраге которварошког котара стајала уз десну обалу горње Врбање округласта хумка коју су звали „Црквине“ за коју су житељи оног краја сматрали подором (дио испод олтара) некадашње цркве, па су јој одвајкада исказивали неко мистично поштовање.
У овом броју листа под насловом „Наши радници“ објављен је прилог о одржаним састанцима за вријеме Новогодишњих празника са радницима на привременом раду у иностранству.
На састанцима у Котор Варошу, Забрђу, Врбањцима и Шипрагама радници су информисани о активностима на привредном и политичком плану у општини и регији.
У извјештају са сједнице Скупштине општине „Информатор“ пише да се може десити да у 1975. години Дом здравља остане само са два љекара, јер је за кратко вријеме отишло пет љекара, а нико није дошао, иако је три пута објављен конкурс.
Сачувани примјерци „Зоре“ и „Информатора“ освјежавају сјећања на велики ентузијазам аутора прилога прије више од четири деценије… Д.К.