Скупштина усвојила програме чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина

Одборници Скупштине општине /СО/ Котор Варош донијели су на данашњој сједници одлуку да се за рад политичких странака у текућој години из буџета општине издвоји 35.000 КМ.

Право на накнаду имају странке и коалиције које имају одборнике у локалном парламенту, а могу их користити за покривање трошкова редовног рада и кампање.

Одборници локалног парламента су донијели одлуку о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2021. годину у износу од 0,004 КМ, док је просјечна грађевинска цијена за израчунавање висине ренте за градско грађевинско земљиште 720 КМ.

Скупштина је усвојила програме чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина на градском и на подручју мјесних заједница, програм уређења градског грађевинског земљишта и програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева за 2021. годину.

Једногласно је усвојен програм рада СО Котор Варош за 2021. годину, као и програм кориштења средстава посебних водних накнада, а за ову намјену из буџета општине биће издвојено 59.000 КМ.

Одборници су донијели одлуку о комуналним таксама, измијењену одлуку о општинским и административним таксама, о висини вриједности непокретности на подручју општине за потребе утврђивања пореза на непокретности и одлуку о подршци предузетништву.