Svaki stanovnik u RS dužan 2.350 KM

Zaduženost stanovnika Republike Srpske ide uzlaznom putanjom pa je tako svaki na kraju prošle godine bio dužan 2. 350 KM, što je za 41 marku više u odnosu na kraj 2015.

U najnovijem izvještaju o stanju u bankarskom sektoru RS, koji je objavila Agencija za bankarstvo RS, navedeno je da je na nivou bankarskog sistema Srpske ukupna zaduženost stanovništva na kraju 2016. iznosila 2,750 milijardi maraka.

– Krediti bankarskog sektora težili su 2,517 milijardi KM, odnosno 2.151 KM po stanovniku što je 28 maraka više nego na kraju 2015. godine kada je prosječna zaduženost iznosila 2.123 KM po stanovniku – podaci su Agencije za bankarstvo.

Ista situacija je i u mikrokreditnim organizacijama jer je i u ovom sektoru primjetan rast zaduženosti, a na kraju prošle godine krediti plasirani u ovom sektoru težili su 230,30 miliona KM što je 197 KM po stanovniku RS. To je za 14 maraka više u odnosu na kraj 2015. godine kada su stanovnici RS bili zaduženi u ovom sektoru u prosjeku po 183 marke.

Jedino sektor finansijskog lizinga bilježi pad zaduženosti, a njegova ukupna potraživanja od stanovnika RS na kraju prošle godine težila su 2,5 miliona KM.

– Svaki stanovnik RS je na kraju prošle godine bio dužan dvije marke lizing kućama, što je za marku manje nego krajem 2015. godine – podaci su Agencije za bankarstvo.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović ističe da je trend povećanja zaduženosti stanovnika u RS prisutan u posljednjih deset godina, te da su u strukturi zaduženosti najprisutniji potrošački krediti.

– Taj trend biće nastavljen i u idućem periodu jer u Srpskoj nema privrednog zamaha i pokretanja investicija. To se neće ni desiti dok se ne stvori dobro poslovno okruženje – naglasio je Pavlović.

Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić ističe da većina radnika iz realnog sektora RS sa svojom platom ne može preživjeti ni 15 dana, zbog čega poseže za kreditima.

– Građani se zadužuju čak i za kupovinu prehrambenih artikala, odjeće i knjiga. To je potez onih koji rade, a oni koji nisu zaposleni su u još goroj situaciji i preživljavaju vjerovatno uz pomoć rodbine – kazala je Mišićeva.

Zoran Pavlović rekao je da privreda u RS pokazuje pad zaduženosti, a da je glavni razlog za to nemogućnost plasmana robe.

– Najvjerovatnije će ovaj trend ostati i u idućem periodu – kazao je Pavlović.