У току радови на преспајању канализационе мреже

КОТОР ВАРОШ, 22. ФЕБРУАРА – У оквиру пројекта „Санација пјешачке стазе“ радници предузећа „Планум“ из Теслића увелико раде на санацији и асфалтирању пјешачке стазе дуж ријеке Врбање, као и на преспајању дијела канализационе мреже.

Ријеч је о пројекту који општина Котор Варош реализује у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а средства у износу од 144.000 КМ су обезбијеђена од кредита који је општина узела у оквиру пројекта хитног опоравка од поплава.

Овим пројектом планирано је да се санира и асфалтира пјешачка стаза у дужини од 700 метара, затим преспајање дијелова канализационе мреже испод објекта општине, испод пословних објеката, испод објекта Тузлић и испод улице Цара Лазара.

Извођач је дужан рашчистити поменуте локације и трасе канализације од ниског, средњег растиња и фекалија које су расуте из постојећег непрописног система, а затим приступити уградњи коругованих канализационих цијеви.

По завршетку радова канализациони цјевоводи ће бити спојени на одговарајуће ревизионо окно постојећег главног колектора.