Усвојене измјене и допуне три закона о образовању и васпитању

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас, по хитном поступку, приједлоге закона о измјенама и допунама закона о предшколском, основном и средњем васпитању и образовању.

Министар просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић истакла је да ће Република Српска, у области предшколског васпитања и образовања, финансирати боравак у предшколској установи дјеци без родитељског старања и дјеци са сметњама у развоју, која имају налаз и мишљење комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју.

„Ради помоћи предшколским установама у раду са дјецом која имају сметње у развоју, дефинисано је и организовање ресурсних центара за инклузивно васпитање и образовање“, навела је министар Наталија Тривић образлажући нове одредбе Закона о предшколском васпитању и образовању.

 Објаснила је да ће ресурсни центри бити регионално заступљени и вршити процјене и предлагати установи прилагођене планове и програме, за свако дијете, који би садржавали и конкретне мјере и активности за рад са сваким дјететом, вршити савјетодавни рад са родитељима, вршити обуке за васпитно-образовне раднике у предшколским установама и друго.

Нове законске одредбе омогућавају да  продужени боравак ученицима могу да пруже и приватне и јавне предшколске установе уколико им то дозвољавају капацитети.

 У области предшколског васпитања и образовања, поред редовног програма и програма за дјецу у години пред полазак у школу, новим рјешењима  је омогућено, рекла је министар Наталија Тривић, да се у постојећим капацитетима школских објеката, гдје је то могуће, успостави партнерство са локалном заједницом те да им се дају простори на коришћење ради пружања предшколских услуга са циљем повећања обухвата дјеце предшколским васпитањем и образовањем.

Када је ријеч о области основног васпитања и образовања, министар Наталија Тривић најавила је да ће у новој школској години  бити донесене смјернице за стварање стимулативног окружења које подразумијева пружање практичних савјета и подршке школама које покушавају да развију и прилагоде просторе за учење како би се омогућило увођење иновативне педагогије.

Такође, створен је правни основ за доношење Правилника о стандардима квалитета уџбеника у Републици Српској, као и Правилника о стандардима рада педагога, психолога, социјалног радника и дефектолога у васпитно-образовним установама Српске.

 „Примарна сврха стандарда је да допринесу унапређењу васпитно-образовног процеса кроз унапређење квалитета рада свих запослених у стручним службама те истовремено да се нагласи значај рада стручне службе, те њихов допринос у раду са дјецом“, навела је министар Наталија Тривић  додавши да је за ученике који исказују посебна интересовања предвиђено да се организује факултативна настава.

Према њеним ријечима, наставници предметне наставе биће у прилици да предају, нпр. физичко васпитање ученицима у четвртом и петом разреду када то дозволе услови.

„Ученици прве тријаде ће имати свакодневну физичку активност јер смо у сарадњи са факултетима физичког васпитања обезбиједили вјежбе и видео материјале  који ће помоћи учитељима да раде вјежбе са ученицима сваки дан у трајању од 15 минута на почетку наставе“, рекла је министар Наталија Тривић.

У области средњег образовања и васпитања, истакла је министар Наталија Тривић дефинисано је да ће се практична настава реализовати код послодавца највише у  обиму од 25 одсто од укупног обима часова практичне наставе. За ученике са сметњама у развоју  биће  обезбијеђено прилагођавање радног мјеста у односу на његове могућности и врсту инвалидитета у оквиру практичне наставе.

Подсјетила је да школе већ имају потписане уговоре са око 100 привредних друштава код којих ће ученици изводити практичну наставу, док ће Влада Републике Српске са 100 марака мјесечно и плаћеним превозом, од куће до школе, стипендирати све ученике који се одлуче за дефицитарна занимања у својим срединама.

Министар Наталија Тривић нагласила је да ће бити омогућено просвјетним радницима на свим новима образовања да конкуришу за Светосавску награду.