Више од 617.000 осигураника преузело своју електронску картицу

Више од 617.000 осигураника је до сада преузело своју електронску картицу, с тим да се ова бројка константно мијења, будући да је ријеч о процесу који у континуитету траје. Само у Филијали Бањалука до сада је своју електронску картицу преузело више од 229.300 осигураника.
Дакле, када се посматра цијела Република Српска више од 56 одсто осигураних лица преузело је своју електронску картицу.
Подсјећамо и да је Фонд недавно поново позвао осигуранике да преузимају своју електронску картицу, будући да је епидемиолошка ситуација знатно повољнија. Тако да у се у свим филијалама овај процес спроводи планираном динамиком.
Напомињемо да су електронске картице само један сегмент Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) који се тренутно спроводи у здравственим установама Републике Српске. Тако да у свим регијама Републике Српске, здравствене установе уносе податке у ИЗИС и већ сада уочавају његове предности, посебно што сада породични доктор има директан увид у сваки преглед који је имао  његов пацијент и на вишем нивоу здравствене заштите. Посебан позитиван примјер примјене ИЗИС-а су регије Бијељина и Зворник, а здравствени радници, будући да дуже користе овај програм, уочавају бројне његове предности, посебно када је ријеч о доступношћу података због којих су раније морали пацијенте слати од једне до друге здравствене установе
Примјера ради, од почетка рада ИЗИС-а јавне здравствене установе су издале више од милион електронских упутница за специјалистичке прегледе, кроз ИЗИС спровеле су око 3,5 милиона посјета, издале око 166.000 болничких упутница, обрађено је око 20.000 упутница за МР и КТ и друго. Напомињемо да здравствене установе раде у ИЗИС-у, али је још омогућено да упоредо са радом у овом програму штампају упутнице, рецепте и слично које су обрађене у ИЗИС-у, док се папир у потпуности не избаци из употребе.
Наиме, ИЗИС је знатно напреднији, сложенији и сигурнији програм за који се очекује да ће допринијети ефикасности, а будући да се ради о новом програму, као и све што је ново, захтијева извјесно вријеме док се у потпуности здравствени радници не прилагоде новом начину рада. Фонд је заједно са имплементаторима пројекта, и прије саме имплементације ИЗИС-а, у континуитету држао обуке здравственим радницима и администраторима здравствених установа за овај систем. Такође, и сада су представници Фонда као и имплементатор пројекта у сталној комуникацији са представницима здравствених установа, управо у циљу да се све предности система усвоје на што бржи и лакши начин, али и да им помогну да евентуалне проблеме и недоумице са којима се сусређу у раду превазиђу.
ИЗИС подразумијева потпуну интеграцију, односно информациону увезаност свих установа здравственог система Српске, те употребу електронских упутница, рецепата, картица (умјесто здравствених књижица) и електронског картона. Досадашњи картони пацијената замјењују се електронским здравственим картонима, који садрже све податке о пацијенту на једном мјесту, независно од тога у којој здравственој установи су прикупљени (амбуланти породичне медицине, служби хитне помоћи, болници или специјалистичкој амбуланти). Љекари који лијече пацијента на једном мјесту имају детаљан увид у пацијентову историју лијечења, те важне податке, попут података о алергијама, хроничним обољењима, терапијама које је примао и итд. Тако да су предности ИЗИС-а вишеструке, попут унапређења квалитета здравствене заштите, побољшања сигурности пацијента, смањења административних трошкова, те ефикаснијег и квалитетнијег система здравствене заштите у цјелини.
Напомињемо да се у ИЗИС-у строго водило рачуна о безбједности података пацијената, те да су лични подаци пацијената у потпуности сигурни и могу им приступити медицински радници у складу се дефинисаним правима приступа.