Забране и ограничења продужене и проширене до 30. марта

Забране и ограничења које је ове седмице због појаве вируса корона донио Штаб за ванредне ситуације општине Котор Варош данас су продужене и проширене одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације до 30. марта.

Штаб за ванредне ситуације општине Котор Варош донио је низ забрана и препорука које се односе на период до 23. марта, а сада су продужене до 30. марта у цијелој РС и одмах су ступиле на снагу. Републички штаб за ванредне ситуације прописао је ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона и болести на територији РС.

До 30.марта 2020. године у РС су забрањена јавна окупљања, рад угоститељским објектима свих категорија, рад дијелу трговина, свадбеним салонима, фитнес центрима, базенима, велнес и спа центрима засебно и у склопу хотелског смјештаја, дјечијим играоницама, пијацама, приватним стоматолошким амбулантама, приређивача игара на срећу, спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија.

Ограничава се рад у трговачким центрима од 7.00 до 18.00 часова, гдје могу радити само трговине прехране и робе широке потрошње, апотеке и пољоприврене апотеке ако се налазе у тржном центру. Рад трговина прехране и робе широке потрошње, трговина сточне хране и трговина на велико ограничен је на период од 7.00 до 18.00 часова, а драгстора и пекара од 7:00 до 22:00 часова.

Рад у наведеним субјектима мора се организовати уз ограничавање броја људи који истовремено могу бити у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити, док је испред благајни неопходно означити размак између купаца од најмање један метар.

У затвореном продајном простору потребно је омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене, док јавне кухиње могу радити путем шалтера, односно без услуживања и послуживања у објектима.

Достава животних намирница је дозвољена од 7.00 до 18.00 часова за субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге смјештаја у свом простору за своје госте, а услуге хране и пића само за своје госте.

Бензинске пумпе и плинске пумпне станице могу радити без ограничења када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина, али са ограничењем за дио у којем је смјештен продајни објекат од 7.00 до 18.00 часова, док апотеке и пољопривредне апотеке настављају рад без промјене радног времена, уз предузимање мјера као и за трговине.

Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад са минималним бројем извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће или рад код куће. На улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору, а морају одржавати и растојање између грађана у затвореним просторима од најмање једног метра уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

Домовима здравља је наређено да реорганизују свој рад на основу препорука и закључака Министарства здравља и социјалне заштите и да примарно пружају здравствену заштиту особама које могу бити заражене вирусом корона, спроводе анкетирање лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта и достављају Институту за јавно здравство и надлежним институцијама тражене податке у складу са препорукама, организују непрекидан рад службе јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима, те пружање стоматолошких услуга у хитним случајевима уз поштовање превентивних мјера.

Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.

Јединице локалне самуправе су задужене да своје акте усагласе са овим закључцима и да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу и рестриктивније мјере у односу на наведене.