Завршена санација пумпне станице „Бијело поље“

Комунално предузеће „Бобас“ А.Д. Котор Варош почетком маја 2024. године извршило је пуштање у рад електро повезивање и увезивање сигнала у систем даљинског управљања нове „КСБ МУЛТИТФЦ“ вишестепене центрифугалне пумпе протока 22 л/с, снаге 22 кw са висином дизања 70 метара.

Овим радовима завршена је санација пумпне станице „Бијело поље“ новим пумпама које напају резвоар „Коториште“ са око 2000 м3 питке воде дневно.

„Извршена је модернизација и аутоматизација хлорне станице чиме се поправила сигурност и квалитет водоснадбијевања. У санацију је уложено почетком 2022. године 68.993,73 КМ, а почетком  маја 2024. године још 30.361,50 КМ, али су бенефити већи с обзиром да пумпни систем нове генерације троши 50 % мање електричне енергије“, истакао је Слободан Јурић, директор КП „Бобас“.

Он је напоменуо да је повећан и број контрола исправности воде за пиће коју контролише Републички институт за јавно здравство Бања Лука и то са три пута мјесечно са седам мјеста на водоводној мрежи умјесто досадшњих  два пута мјесечно са четири мјеста на вододводној мрежи.