Корт-Врбањци: Оглас за посао трговца

Предузећу „Фруkта-траде“ д.о.о. Дервента једном од водећих компанија на тржишту Републике Српске и БиХ у области производње, велепродаје и малопродаје потребан радник у маркету Супер Корт Врбањци на адреси Врбањци бб.


Опис посла:
Излагање робе на полице у маркету,
вођење рачуна о роковима робе,
рад на каси,
свакодневна комуникација са купцима,
одржавање хигијене радног простора.


Потребна знања и вјештине:
ССС трговачки смјер
ажурност,систематичност и одговорност
спремност на тимски рад и сарадњу те ефикасност у раду, ,
комуникативност и прилагодљивост,
уредност и добре презентационе способности,
познавање рада на каси,
пожељно радно искуство.


Својим сарадницима нудимо:
Конкурентну надоканду,
редовну уплату зарада, пензионог и социјалног осигурања,
могућност личног и професионалног усавршавања,
могућност напредовања.


Потребна документација:
Биографија,
доказ о радном искуству,
љекарско увјерење ( накнадно достављају кандидати који буди одабрани за радно мјесто).


Наведену документацију у пошаљите путем опције “Пријавите се” са обавезном назнаком за које радно мјесто се пријављујете, лично или путем поште у просторије предузећа на адресу: „ФРУKТА-ТРАДЕ“ д.о.о. Дервента, Ул. Жељезничка бб, 74 400 Дервента.