Которварошки кафићи од данас поново раде

На приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је донио Наредбу о регулисању рада угоститељских, трговинских и других објеката на подручју општине.

Ради провођења превентивних мјера заштите и спасавања становника у сузбијању ширења ризика од опасности и посљедица од корона вируса:

Забрањују/је се, до 15.04.2021. године:
– активности унутар установа културе које подразумјевају истовремено присуство више лица у истом простору.
-организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смештај, исхрану и пиће.

2. Од 08.04.2021. године до 15.04.2021. године, ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) од 06:00 часова до 22:00 часа, строго поштујући упутства ЈЗУ ,,Институт за јавно здравство Републике Српске”.
Школе страних језика, удружења грађана која пружају неформалне обуке, као и ауто школе, дужни су да наставу и активности које захтјевају рад са више лица организују на даљину коришћењем електронске комуникације.
Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од повшине укупног простора објекта.

3. Од 08.04.2021. године до 15.04.2021. године, забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима у периоду од 22.00 часа до 06.00 часова.

4. Од 08.04.2021. године до 15.04.2021. године, у периоду од 22.00 часа до 06.00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

5. Од 08.04.2021. године до 15.04.2021. године, забрањује се организовање рекреативне активности, тренажних процеса и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих.

6. Остали објекти настављају да раде у складу са Закључком о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској (број 79-1/21 од 06.04.2021. године).

Задужује се Одсјек за инспекције и комуналну полицију да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране горе наведених субјеката.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, чиме престаје да важи Наредба о регулисању рада угоститељских, трговинских и других објеката на подручју општине Котор Варош број 03/3-81-17/21-6 од 03.04.2021. године и 03/3-81-17/21-7 од 04.04.2021. године.