Начелник Сакан посјетио Подручну јединицу РУГИПП-а Котор Варош

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан и његов замјеник Младен Тривуновић разговарали су данас са шефом которварошке Подручне јединице Републичке управе за геодетско и имовинско-правне послове /РУГИП/ Раденком Славнић о провођењу поступка излагања на јавни увид података о непокретностима и утврђивању права на непокретностима за катастарску општину Котор Варош.

Констатовано је да је поступак излагања на јавни увид података о непокретностима и утврђивању права на непокретностима за све непокретности /земљиште, зграде, станове и пословне просторије као и посебним дијеловима зграде и друге грађевинске објекте/ завршено у катастарским општинама Масловаре, Шипраге и Доњи Борци, а тренутно се врши јавно излагање у катастарској општини Котор Варош.

Ријеч је о формирању нових власничких евиденција о свим некретнинама које се налазе на подручју наведених катастарских општина.

Шеф Подручне јединице РУГИП-а Котор Варош Раденка Славнић је рекла да се учешћем носилаца права на непокретностима у поступку оснивања катастра непокретности омогућава да се у нову, јединствену, евиденцију упишу тачни подаци о непокретностима, чиме им се осигурава заштита њихових права на непокретностима.

Начелник Сакан је изразио задовољство сарадњом са Подручном јединицом Котор Варош и нагласио да оснивањем катастра непокретности вриједност имовине расте.

Рјешавањем имовинских односа повећава се број легализованих бесправно саграђених објеката. Оснивање катастра непокретности служи и за побољшање услуга и дјелокруга рада многих других друштвених дјелатности које користе податке о непокретностима као што је пољопривреда, водопривреда, шумарство, електропривреда, рударство, саобраћај, заштита животне средине, просторно планирање и слично“, закључио је Сакан.

Позивају се грађани општине Котор Варош да се активно укључе у сам поступак јавног излагања, а по позиву Подручне јединице РУГИП Котор Варош.