Одржани састанци са фокус групама за израду Стратегије развоја општине

У процесу јавних консултација о нацрту Стратегије развоја Општине Котор Варош за период 2022-2028. године одржане су три фокус групе у којима су активно учествовали млади, жене и рањиве категорије са подручја
општине.

Свим учесницима су предочени визија, стратешки фокуси и циљеви платформе, а након тога су они изнијели своје пријуедлоге који ће се разматрати у току израде Стартегије развоја општине.

Млади су мишљења да је неопходно објединити туристичке и природне потенцијале у спортко-рекреациону зону, док су представнице Удружења жена инсистирали на покретању пројекта Зелена пијаца. Такође, неопходне су им просторије за рад и боља медијска промоција њихових активности.

Приједлог представника Рањивих категорија је да се уради социјална карта ове популације, док су из Центра за породицу „Кућа радости“ инсистирали да се омогући дневно збрињавање дјеци са потешкоћама у развоју у овој установи.

У складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској и релевантним поџаконским актима, начелник Општине је донио Одлуку о изради Стратегије развоја Општине Котор Варош за период 2022-2028. године, као први корак у иницирању процеса планирања локалног развоја који ће бити заснован на принципима одрживог развоја и социјалне укључености.

Именован је Развојни тим као оперативно, извршно и координационо тијело, које је задужено за вођење процеса планирања на нивоу општине и представља комуникацијску везу са другим тијелима и актерима на нивоу локалне заједнице.