Почело обиљежавање Дјечије недјеље

Обиљежавање Међународне недјеље дјетета представља начин да се укаже јавности на потребу и обавезу поштовања дјетета и на заштиту дјечијих права гарантованих Kонвенцијом о правима дјетета коју је 1989. године усвојила Скупштина Уједињених нација.
“Дјечија недјеља” обиљежава се сваке године у првој седмици октобра, а циљ манифестације је промоција права дјетета, побољшање друштвене бриге за дјецу и јачање одговорности свих субјеката заштите, као и упознавање шире јавности са потребама дјеце, њиховим психосоцијалним одрастањем под једнаким условима.
Ова манифестација је и скретање пажње и указивање на одговорност породице, државе, школе, здравствених, социјалних и других институција према дјеци. Дечија недеља је прилика да се укаже на обавезу поштовања Kонвенције УН-а о правима дјетета. Kонвенција о правима дјетета је међународни документ, усвојен на Генералној скупштини Уједињених нација 1989. године, а садржи универзалне стандарде које држава потписница Kонвенције мора гарантовати сваком дјетету. У Kонвенцији се говори, прије свега, о обавезама одраслих према дјеци као и о обавезама бројних друштвених фактора који учествују у заштити дјеце.


Нека од права која су гарантована овом конвенцијом су право на једнакост сваког дјетета, право на живот, право на образовање, право на здравствену заштиту, право на игру и слободно вријеме, слободно изражавање мишљења и право да буде саслушано, право на родитељско старање, право на заштиту од економског и сексуалног искориштавања, право на заштиту од насиља, право на слободу изражавања, право онеспособљеном дјетету на посебну бригу.
Kонвенција је намјењена, прије свега, професионалцима: наставницима, васпитачима, здравственим и социјалним радницима, адвокатима, судијама и припадницима свих оних професија који раде или професионално долазе у контакт са дјецом. Намјењена је и родитељима. Али њену суштину треба да познају у највећој мјери и сама дјеца.
Дјечија недјеља се у Републици Српској обиљежава сваке године према Програму који доноси министар здравља и социјалне заштите, бројним активностима и манифестацијама на нивоу Републике Српске, локалне заједнице и у институцијама за дјецу.