Пореска управа РС: Почиње предаја захтјева за помоћ за мај

Пореска управа РС позива пореске обвезнике, који обављају дјелатности којима је одлуком Штаба за ванредне ситуације било забрањено обављање дјелатности у мају да поднесу Пореској управи РС писану изјаву са захтјевом за уплату пореза и доприноса или најниже плате у зависности од дужине трајања забране обављања дјелатности у мају 2020.

„Порески обвезници којима је забрана обављања дјелатности трајала најкасније до 11. маја 2020. године дужни су Пореској управи РС поднијети писану изјаву са захтјевом ради измирења обавеза по основу пореза и доприноса за исплаћене плате за мај 2020. године из Фонда солидарности за обнову РС, односно обавезе по основу доприноса за лица која самостално обављају дјелатност“, наведено је у саопштењу Пореске управе РС.

Kако се додаје, с друге стране, порески обвезници за које је забрана обављања дјелатности трајала најмање до 12. маја 2020. године дужни су да Пореској управи РС поднесу писану изјаву са захтјевом ради исплате најниже плате и доприноса на најнижу плату за мај 2020. године из Фонда солидарнсоти за обнову РС.

Писане изјаве са захтјевом, Списак правних лица и предузетника којима је забрањено обављање дјелатности и Упутства за попуњавање изјава са захтјевом, те остале информације можете пронаћи на интернет страници www.poreskaupravars.org , у секцији Info Covid-19.

„Потписане и печатом овјерене писане изјаве са захтјевом предају се непосредно или путем поште надлежном подручном центру Пореске управе РС“, појаснили су из Пореске управе РС.