Пројекат подршке незапосленим особама кроз услуге приватних агенција за запошљавање

Позивамо незапослене особе, које су пријављене на бироима за запошљавање у Босни и Херецговини да се пријаве за подршку приватне агенције за запошљавање Kолектив (MojPosao.ba) у оквиру пројекта Свјетске банке уз подршку Амбасаде Шведске.
Kакву врсту подршке могу очекивати незапослене особе:
– Помоћ у тражењу посла, укључујући савјетовање и спајање са послодавцем са циљем запошљавања
– Едукацију за тражење посла укључујући припрему биографије и припрему за интервју за посао; „софт“ вјештине као што су комуникацијске вјештине, тимски рад; упознавање са правима и одговорности радника итд.
– Обуку за понуђени посао
У складу са циљаним скупинама пројекта дефинисаним споразумом са Свјетском банком, подршком пројекта биће обухваћене особе које испуњавају сљедеће услове:
* да су пријављени на бироу за запошљавање у Босни и Херцеговини (Федерација БиХ, Република Српска, Брчко Дистрикт)
* да су дугорочно незапослени (12 мјесеци и дуже) млади од 18 до 35 година, без универзитетског образовања или
* млади од 18 до 35 година који су остали без посла током пандемије ЦОВИД-19, свих нивоа образовања.
Жене се могу пријавити за подршку пројекта без обзира на доб, уколико испуњавају остале услове.
Особе које су остале без посла током пандемије вируса ЦОВИД-19 могу се пријавити за подршку пројекта без обзира на ниво образовања.
(Без универзитетског образовања значи да особе имају завршену највише средњу школу или постсекундарно образовање што укључује и мајсторске испите)

Овај позив остаје отворен до 15.11.2021.

Позив може бити продужен или поновљен уколико се укаже потреба у складу са пројектом.

Ваше личне податке које подијелите са нама приликом попуњавања пријаве за пројекат, а у сврху учешћа у пројекту, похрањујемо у базу MojPosao.ba и користимо их у сврху дефинисану пројектом што значи да их можемо дијелити са свим заинтересованим странама које су укључене у пројекат (службе за запошљавање, потенцијални послодавци, партнери и сарадници Kолектива на провођењу пројектних активности те образовне и/или друге установе/организације које пружају услуге обуке/едукације).

Напомене:
Подршка може укључивати све или само неке од наведених мјера, у зависности од потреба незапослених особа и капацитета пројекта.
У случају великог броја пријава, подршком не могу бити обухваћене све особе које се пријаве на основу овог јавног позива с обзиром на ограничене капацитете пројекта. У том случају, избор корисника пројекта извршит ће се случајним одабиром.
Вашу пријаву на јавни позив попуните кликом на линк.
Уколико Вам је потребна помоћ приликом пријаве или имате питање у вези са пројектом можете нас контактирати путем е-маила: podrskawb@kolektiv.ba