УО ФЗО РС усвојио Програм којим се омогућава надокнада трошкова пренаталних тестова

Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске усвојио је измјене Програма неинвазивног пренаталног тестирања из крви трудница (НИПТ) за 2024. годину, којим се омогућава надокнада трошкова за НИПТ, уколико претходно постоји препорука гинеколога из здравствене установе која има уговор са Фондом.
Будући да је Законом о обавезном здравственом осигурању прецизиран рок за предају захтјева за рефундацију и то од годину дана, захтјев за рефундацију трошкова процедуре НИПТ, такође, може да се поднесе у року од годину дана од када је урађена, односно плаћена ова услуга.
Такође, поменутим програмом, прецизиран је пакет НИПТ који ће се рефундирати, а који обухвата одређивање ризика за сљедеће поремећеја хромозома код фетуса: тризомија 21 (синдром Доwн), тризомија 18 (синдром Едwардс) и тризомија 13 (синдром Патау). Према томе, ФЗО РС ће осигураним лицима надокнадити цијену трошкова у износу од 700 КМ који је дефинисан Цјеновником Фонда.
Напомињемо да Законом о обавезном здравственом осигурању, као и раније усвојеним програмом, нису биле предвиђене рефундације трошкова пренаталних тестова, него је било дефинисано да Универзитетски-клинички центар шаље узорке крви трудница на тестирање у неку од здравствених установа са којом је требало да потпишу уговор. С обзиром на то да процедуре још нису завршене, а будући да је право дефинисано Законом, Фонд је одлучио да рефундира трошкове док се не стекну услови за пружање ове услуге у УКЦ РС. Из тог разлога Фонд је, уз сагласност Управног одбора, извршио корекцију прописа како би могао да рефундира трошкове пренаталних тестова.
Дакле, измјењеним програмом дефинисано је да право на рефундацију трошкова неинвазивних пренаталних тестова имају све труднице којима је гинеколог из здравствене установе која има уговор са Фондом предложио НИПТ, а уз захтјев се поред ове препоруке, прилаже и рачун са спецификацијом и документ о извршеном плаћању (извод из банке, уплатница) који гласи на име осигураног лица или члана породице, као и копија текућег рачуна.
Иначе, право на неинвазивно пренатално тестирање је једно од нових права за труднице које је уведено Законом о обавезном здравственом осигурању. Подсјећамо да је овим законом омогућено и да се трудницама које се налазе на боловању због болести или компликација у трудноћи плата исплаћује у пуном износу. Исто тако, омогућено је да се након два неуспјела покушаја вантјелесне оплодње у Републици Српској, трећи поступак може обавити у иностранству, уколико то парови жел