Управа ЕРС-а „Електропривреда РС“ сакрила стварни губитак!

„Електропривреда РС“ завршила је прошлу годину са губитком од 52,8 милиона КМ, али у стварности он је много већи јер управа није отписала због застаре ненаплатива потраживања чланица холдинга. Каква је финансијска ситуација у “Елекропривреди РС” показују огромна потраживања од купаца, која су на крају прошле године износила 436,3 милиона од чега више од половине није наплативо, али и чињеница да су текуће обавезе појединих зависних предузећа премашиле њихову текућу имовину.

Све ово утврдила је ревизорска кућа Грант Тхорнтон која је „Електропривреди“ дала мишљење са резервом. Иако су највише замјерки имали на рачун „Електрокрајине“, ни за остала предузећа у оквиру ЕРС нису имали ријечи хвале.

Ревизори су, између осталог, навели да су укупна бруто ЕРС потраживања од купаца на крају 2017. износила 436,3 милиона КМ, али да се они нису могли увјерити у валидност доброг дијела тих потраживања, односно укупно 275,1 милиона КМ потраживања.

„Потраживања „Електрокрајине“ за која постоје индикације материјално значајног обезвређења, базирана на старосној структури, а за која ово предузеће није извршило никакву резервацију, износе 54,7 милиона КМ. Сходно томе, трошкови обезвређења су мање исказани, а резултат пословања и нето износ ових потраживања су више исказани за 54,7 милиона КМ. Ово предузеће није извршило ни признало резервацију за дугорочни дио потраживања који се односи на репрограм, медијације и пресуде у износу од 37,1 милион КМ, за која, такође, постоје индикације материјално значајног обезвређења. Сходно томе, резултат пословања је исказан више исказан за тај износ“, наводи се у извјештају.

Ревизори су скренули пажњу и на милионски тешке спорове који се воде против чланица холдинга, а за које није у потпуности резервисан новац.

„Процијењени потенцијални ефекат таквих спорова износи 157,9 милиона КМ, а укупан износ признатих резервација потенцијалних губитака по основу судских спорова износи 4,7 милиона КМ. Руководство холдинга и зависних предузећа сматра да је признати износ резервација задовољавајући у датим околностим“, додаје се у извјештају.

Ту је и арбитража тешка 1,48 милијарди КМ коју је против РиТЕ „Угљевик“ покренуло „Електрогосподарство Словеније“.

Интерна дуговања достигла 370 милиона КМ

Ревизори су и овај пут упозорили на рачуноводствену политику холдинга према којој се не врши исправка потраживања која проистичу из међусобних односа зависних предузећа истичући да су та потраживања на крају прошле године износила 369,4 милиона КМ.

Истакли су и да су код појединих зависних предузећа текуће обавезе значајније премашиле њихову текућу имовину.

„Немогућност наплате интерних потраживања и уопште недостатка обртне имовине може неповољно утицати на способност редовног измиривања обавеза појединих чланица и холдинга“, закључују.

Економски аналитичар Предраг Дудуковић каже за ЦАПИТАЛ да је у пословању ЕРС доста ствари нејасно и недоречено, јер се дуги низ година не зна право стање у овом предузећу.

„Као што су ревизори навели, питање је да ли је губитак толики колики су они приказали. Ревизори кажу да је вјероватно већи, а било какав губитак за предузеће које има такве капацитете није прихватљив“, казао је Дудуковић и додао да је веома упитно колико је уопште наплативо потраживања ЕРС јер су то дуговања која се годинама вуку.

Он је истакао да ће вјероватно у наредним годинама бити много мање наплаћено него што то руководство ЕРС очекује.

Нагласио је да је поред исправке потраживања, битна ставка која може представљати велики проблем за ЕРС и тужба Словенаца против РиТЕ „Угљевик“, те податак који су изнијели ревизори да неке чланице холдинга имају веће обавезе од имовине.

„То, практично, значи да је та чланица пред стечајем“, казао је он.